20€ ανά εργαζόμενο η εισφορά για τις παιδικές κατασκηνώσεις - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Home
  • Blog
  • 20€ ανά εργαζόμενο η εισφορά για τις παιδικές κατασκηνώσεις

20€ ανά εργαζόμενο η εισφορά για τις παιδικές κατασκηνώσεις

Καταβολή έως τέλος Σεπτεμβρίου

H εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2018.

Chat on Facebook Messenger