Φορολογικές δηλώσεις 2019: Παράταση έως 29 Ιουλίου - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Φορολογικές δηλώσεις 2019: Παράταση έως 29 Ιουλίου
Παράταση φορολογικών δηλώσεων 2019

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Παράταση έως 29 Ιουλίου

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την απόφαση για την παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 29 Ιουλίου, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.»

«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου.»

Chat on Facebook Messenger