Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και υγειονομικών- Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Έως τις 31.05.23 η καταχώρηση συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας

Έως τις 31.05.23 η καταχώρηση συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας

Ασχολείστε με την γεωργία και έχετε σε εκκρεμότητα την καταχώρηση συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας; Η καταχώρηση στην πλατφόρμα My business Support πήρε παράταση μέχρι τις 31.05.2023.

Στο παρακάτω άρθρο θα βρείτε, επίσης, επισημάνσεις για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν μέχρι τώρα εντοπιστεί, καθώς και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με προβληματισμούς που μπορεί να προκύψουν.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Στις 25 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ ( 30808 ΕΞ 2023) με την οποία δίνεται παράταση στην καταχώρηση των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας. Η καταχώρηση τους στην πλατφόρμα My business Support μπορεί να γίνει έως τις 31.05.23.

Στις 28.02.23 ήταν η πρώτη καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του μέτρου αυτού και αφορά τα προϊόντα που πουλήθηκαν εντός του Ιανουαρίου 2023.

Με αφορμή τα ανωτέρω, ξεκινάμε με το άρθρο αυτό τις επισημάνσεις για τον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και τα χρηστικά tips που χρειάζονται για να ξεπερνιούνται οι προβληματισμοί που κάθε φορά θα προκύπτουν.

Το άρθρο θα είναι δυναμικό και κάθε φορά θα προστίθενται οι νέες επισημάνσεις.

Να ανακεφαλαιώσουμε και να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής:

Μείωση του φόρου κατά 50%  στα εισοδήματα του 2022:

✔    Δικαιούνται να την έχουν μόνο οι επαγγελματίες αγρότες φυσικά πρόσωπα.

✔    Μέχρι τις 31.05.23 θα πρέπει να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα στοιχεία συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας που αφορούν τουλάχιστον το έτος 2022.

✔    Μία σύμβαση μπορεί να έχει συνταχθεί νωρίτερα και να είναι διάρκειας μεγαλύτερης του εντός (1) έτους.

✔    Η ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης αυτής. Π.χ. δεν μπορεί να έχει υπογραφεί στις 28.02.23 και η διάρκεια της να ξεκινά από 01.09.22.

✔    Τις συμβάσεις δεν τις διαβιβάζουμε πουθενά, ούτε τις επισυνάπτουμε σκαναρισμένες οπουδήποτε.

 

✔    Δεν υποβάλλουμε τις συμβάσεις μέσω της εφαρμογής των συμφωνητικών του άρθρου 8 Ν.1882/1990 (τρίμηνα). Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως σε όποιον το έκανε.

✔    Για να καταχωρήσουμε στην πλατφόρμα στοιχεία, χρειαζόμαστε:

  1.  Την αναλυτική δήλωση καλλιέργειας  (ΟΣΔΕ) του 2022, από την οποία ενημερωνόμαστε για τα εκτάρια ανά καλλιέργεια,
  2.  Τη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας από την οποία μαθαίνουμε την ημερομηνία σύνταξης αυτής, το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και το χρονικό διάστημα παράδοσης των προϊόντων.
  3.  Τα παραστατικά πώλησης.

✔    Εάν έχουμε πώληση ίδιου προϊόντος περισσότερες της μιας φοράς με διαφορετική τιμή κάθε φορά, μπορούμε να καταχωρήσουμε: είτε το κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά προσθέτοντας σειρές, είτε να κάνουμε μία καταχώρηση καταχωρώντας το σύνολο των ποσοτήτων και το  Μ.Ο. της τιμής μονάδας.

✔    Εάν έχουμε πώληση προϊόντος αρχές του 2022 το οποίο αποτελεί παραγωγή του 2021, καταχωρούμε στο πεδίο «έκταση» τον αριθμό μηδέν (0) και στο πεδίο παρατηρήσεις σημειώνουμε ότι πρόκειται για παραγωγή της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

✔    Κτηνοτρόφος ο οποίος πουλάει γάλα και κρέας, απαιτείται να έχει σύμβαση και για τα δύο προϊόντα για να τύχει της έκπτωσης του φόρου. Αντίθετα , αν πουλάει γάλα και τυρί, η ύπαρξη σύμβασης για το ένα από τα δύο προϊόντα, καλύπτει και το άλλο, σύμφωνα με το άρθρο για τα παρεμφερή, αρκεί η πώληση να υπερβαίνει το 75%.

✔     Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι, εκτός από εκτροφή ζώων καλλιεργούν και μηδική, σιτηρά και καλαμπόκι, την παραγωγή από τις οποίες καλλιέργειες τη χρησιμοποιούν ως ζωοτροφή, δεν έχουν υποχρέωση να εμφανίζουν πώληση, άρα δεν χρειάζεται να κάνουν σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας. Έχουν όμως υποχρέωση  να συνάψουν σύμβαση, εφόσον προβούν σε πώληση μέρους της παραγωγής.

✔    Δεν απαιτείται σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας εάν ο αγρότης είναι μέλος Συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών και τη διάθεση των προϊόντων του την κάνει μέσω των σχημάτων αυτών.

✔    Δεν απαιτείται σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας εάν ο αγρότης είναι μέλος Συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών και τη διάθεση των προϊόντων του την κάνει μέσω αυτών των σχημάτων.

✔   Αντίθετα, απαιτείται σύναψη συμβολαιακής γεωργίας εφόσον η πώληση των προϊόντων του γίνεται σε έμπορο ή εμπόρους, ή σε Συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών που δεν είναι μέλος.

✔    Ομοίως, απαιτείται σύμβαση εάν ο αγοραστής είναι αγρότης. Π.χ. παραγωγός μηδικής ο οποίος πουλά σε κτηνοτρόφο: απαιτείται σύναψη σύμβασης.

✔    Δεν απαιτείται προσδιορισμός παραχθέντος προϊόντος ανά αγροτεμάχιο, αλλά ανά είδος καλλιέργειας.

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΔΗ ΤΟ 2023: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΧΟΣ-ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ

✔    Για τις πωλήσεις που έγιναν τον Ιανουάριο του 2023, υποτίθεται ότι έχει υπογραφεί σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας πριν την 1η πώληση.

Π.χ. κτηνοτρόφος πούλησε γάλα στις 31.01.23: πρέπει να έχει υπογράψει σύμβαση το αργότερο την ίδια μέρα πριν την πώληση [σσ. και να μην το έχει κάνει, μπορούσε να το κάνει και μερικές μέρες μετά με ημερομηνία προγενέστερη].

Το πρόβλημα είναι ότι τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας θα πρέπει να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα το αργότερο μέχρι σήμερα,  διαφορετικά θα χάσει την έκπτωση όταν θα κάνουμε τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2023.

✔    Όσοι έχετε τα στοιχεία των συμβάσεων και μπορείτε να τα υποβάλετε, μπορείτε να το κάνετε.

Για τις περιπτώσεις που δεν έχουν προσκομιστεί στο λογιστή συμβάσεις, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την παράταση που δόθηκε για τις συμβάσεις του 2022 ως εξής:

✔    Στην καταληκτική ημερομηνία των συμβάσεων του 2022, βάζουμε ημερομηνία του 2023, τουλάχιστον έως 31/5, αν όχι έως 31/12.

✔    Έτσι, όταν θα αναρτήσουμε (στο διάστημα έως 31/5) τα στοιχεία για το 2022, θα συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις των πρώτων μηνών του 2023, πράγμα που σημαίνει  ότι δεν χάσουν το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου.

Με τον τρόπο αυτό, κερδίζουν το ίδιο πλεονέκτημα και οι επαγγελματίες αγρότες οι οποίοι θα ξεκινήσουν να έρχονται στα γραφεία μας μετά τις εκλογές και θα ήταν χαμένοι από χέρι λόγω παρέλευσης ημερομηνιών.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη Φοβερά Προστασία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταχώρηση συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας.

Η ενημερωμένη ομάδα μας βρίσκεται δίπλα σας με 24ωρη υποστήριξη και καθοδήγηση πάνω σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήματα.

espa logo