Ο μισθός ως κίνητρο απόδοσης και όχι ως απλό μέσο ανταμοιβής της εργασίας - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Home
 • Blog
 • Ο μισθός ως κίνητρο απόδοσης και όχι ως απλό μέσο ανταμοιβής της εργασίας
Ο μισθός ως κίνητρο απόδοσης και όχι ως απλό μέσο ανταμοιβής της εργασίας

Ο μισθός ως κίνητρο απόδοσης και όχι ως απλό μέσο ανταμοιβής της εργασίας

Πόσες φορές ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει απορήσει για το γεγονός ότι ενώ αμείβει ικανοποιητικά τους εργαζομένους του, εκείνοι δεν παρουσιάζουν την απόδοση στην οποία στόχευσε το σύστημα απολαβών της επιχείρησης; Πόσες φορές ως εργαζόμενος κάποιος έχει προβληματιστεί με τις απολαβές του, ακόμη και αν αυτές είναι σχετικά υψηλές; Η απάντηση είναι πως συνήθως περισσότερες από μια φορές. Φταίει όμως πάντα το ύψος του μισθού; Μήπως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το περί ικανοποίησης αίσθημα και επομένως την απόδοση του εργαζομένου;

Με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση έργων αξιολόγησης παρόμοιων καταστάσεων, συνήθως η αιτία βρίσκεται στον συνολικό σχεδιασμό και εκτέλεση της μισθοδοσίας μιας επιχείρησης. Προκύπτουν λοιπόν και επιπρόσθετα ερωτήματα που μπορούν να βάλουν κάποιον στο κλίμα:

 1. Έχει συσχετιστεί το ύψος των αμοιβών του προσωπικού με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας της επιχείρησης, τις ευθύνες αυτών των θέσεων και τις απαιτήσεις τους;
 2. Υπάρχει σύστημα επιβραβεύσεων αποδόσεων και συμπεριφορών; Καταγράφονται οι τελευταίες αντικειμενικά από μια συγκεκριμένη και γνωστή σε όλους διαδικασία αξιολόγησης;
 3. Η φύση και το είδος των επιβραβεύσεων προσφέρει κίνητρο; Συμβαδίζει με τα θέλω των εργαζομένων;
 4. Υπάρχουν οι αναγκαίες γνωστοποιήσεις των ανωτέρω πληροφοριών στο προσωπικό, στο βαθμό που και να γνωρίζουν μεταξύ τους οι εργαζόμενοι άτυπα τις αμοιβές τους, να υπάρχει το περί δικαίου αίσθημα;

Η αστοχία που συναντάται στις περισσότερες καταγραφές, είναι η ανισότητα στις απολαβές του προσωπικού, ακόμα και στην ίδια βαθμίδα, οι οποίες δεν έχουν γίνει κατανοητές ως πρόβλημα από την διοίκηση. Επιπλέον, υπάρχουν ανισότητες που οφείλονται στην νόμιμη μεγαλύτερη εμπειρία και προϋπηρεσία των μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων, οι οποίες είναι και δίκαιες. Όμως αυτό που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την εκάστοτε διοίκηση είναι πως παλιοί και νέοι εργαζόμενοι, απασχολούνται στους ίδιους χώρους, συζητάνε στα ίδια διαλείμματα και έχουν λίγο-πολύ παρόμοιες ανάγκες. Και προπαντός, θα πρέπει να λάβει υπόψη της, ότι η απόδοση όλων ανεξαιρέτως, προέρχεται πέρα από τις ικανότητες, από την προσωπική ικανοποίηση του εργασιακού περιβάλλοντος με όλα όσα μπορεί να συμπεριλάβει αυτός ο όρος.

Σημαντικά εργαλεία στην εξασφάλιση ενός όσο το δυνατόν θετικού εργασιακού κλίματος, το οποίο είναι παράγοντας υψηλών εργασιακών αποδόσεων, είναι σίγουρα τα εξής:

 1. Ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ιεραρχία, με βάση ένα σωστό οργανόγραμμα
 2. Σύστημα αμοιβών και επιβραβεύσεων, σχεδιασμένο αποκλειστικά στη βάση της φύσης της λειτουργίας και δραστηριότητας της επιχείρησης
 3. Αποτύπωση των αποδόσεων και συμπεριφορών που αμείβονται και επιβραβεύονται με ξεκάθαρα κριτήρια μέτρησης.
 4. Απλό και κατανοητό σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης.

Τα παραπάνω εργαλεία απαιτούν ενασχόληση εκ μέρους της διοίκησης ή ακόμα και συμβουλευτική υποστήριξη και παράλληλα, προοδευτικές νοοτροπίες, ανοιχτές στην αλλαγή. Τα αποτελέσματα των μεθόδων αναδιοργάνωσης και διαχείρισης του προσωπικού μπορούν να φέρουν μόνο θετικά και απτά αποτελέσματα, αρκεί η αλλαγή να πραγματοποιηθεί με μεθοδολογία η οποία μπορεί να αφομοιωθεί από την επιχείρηση, χωρίς να διαταράξει την βασική λειτουργία της.

 

Βασίλης Μίτσης

Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Chat on Facebook Messenger