ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης 800 ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

ΣΚΟΠΟΣ Η δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Επίσης, για την πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, επιχειρήσεις φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, καθώς και επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης 800 ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.