Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Ξεκίνησε ο κύκλος υποβολών για την επιδότηση πρόσληψης νέου προσωπικού απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από τη Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ), στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή 3/6/2022, μέχρι εξαντλήσεως των 10.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι ωφελούμενοι (επιδοτούμενοι άνεργοι) θα πρέπει να είναι ηλικίας 18- 29 ετών, απόφοιτοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους, ως εξής:

Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελούμενων
3 εργαζόμενους 1 ωφελούμενος
4 – 9 εργαζόμενους 2 ωφελούμενοι
10-19 εργαζόμενους 3 ωφελούμενοι
20-30 εργαζόμενους 5 ωφελούμενοι
31-50 εργαζόμενους 8 ωφελούμενοι
50+ εργαζόμενους 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20 ωφελούμενοι

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.