Νέα παράταση των μέτρων για COVID-19 μέχρι 05/12/2022 - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέα παράταση των μέτρων για COVID-19 μέχρι 05/12/2022

Νέα παράταση των μέτρων για COVID-19 μέχρι 05/12/2022

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 (ΦΕΚ 5874, Β΄, 19.11.2022). H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 21.11.2022 μέχρι 5.12.2022.

-Στον πίνακα Α που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, δεν υπάρχει γενική πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

-Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μία (1) φορά την εβδομάδα (εκτός εάν προβλέπεται κάτι ειδικότερο), σε όλους τους μη πλήρως εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με δική τους δαπάνη.

– Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων, κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Το πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού έχει ισχύ έξι (6) μηνών από τον πρώτο θετικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.

-Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι όσοι ενήλικοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

-Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης απαιτείται :

· Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην των πλήρως εμβολιασμένων, εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,

· Στις περιπτώσεις των πλήρως εμβολιασμένων αρκεί και ο θετικός έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

-Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

-Ως προς τα μη εμβολιασμένα άτομα, καθώς και τα άτομα που είναι εμβολιασμένα με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων :

Eφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για τα μη εμβολιασμένα άτομα και επαναληπτικός έλεγχος είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τα εμβολιασμένα άτομα με την πρώτη δόση του εμβολίου, μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

-Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest) – (βλ. άρθρο 9§4 της ΚΥΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.