Εργασία σε οικοδομές: Επείγουσα ενημέρωση για την υποβολή εντύπων
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Εργασία σε οικοδομές: Επείγουσα ενημέρωση για την υποβολή εντύπων
Εργασία σε οικοδομές: Επείγουσα ενημέρωση για την υποβολή εντύπων

Εργασία σε οικοδομές: Επείγουσα ενημέρωση για την υποβολή εντύπων

Δημοσιεύτηκε νέα απόφαση (ΦΕΚ B’ 4293/27.11.2019) στην εφημερίδα της κυβερνήσεως σχετικά με τις οικοδομικές εργασίες.

 • Aπό 10/10/2019 έως 30/11/2019 θα πρέπει να υποβληθεί συγκεντρωτικά αντίγραφο του Β.Η.Δ.Α.Π. (Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού) στις κατά τόπους υπηρεσίες ΣΕΠΕ από εργολάβους – υπεργολάβους  – κύριο κτίσματος, έως τη Δευτέρα 2.12.2019.
 • Από 1/12/2019 έως 31/1/2020 (μεταβατική περίοδος), ο υπεύθυνος εργοδότης οικοδομικού έργου πρέπει να αναγγείλει τo νέο έντυπο e- οικοδομώ ηλεκτρονικά στο Π.Σ. (Πληροφοριακό Σύστημα) Εργάνη ή εναλλακτικά να τηρεί το νέο έντυπο e-οικοδομώ χειρόγραφα στον τόπο εκτέλεσης του έργου και να το υποβάλλει συγκεντρωτικά στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΣΕΠΕ έως τις 14/2/2020.
 • Από 1/2/2020 υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικά του νέου εντύπου e- οικοδομώ στο Π.Σ. Εργάνη είτε πριν την έναρξη της απασχόλησης για την εργασία που παρέχεται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
 • Από 1/2/2020 για τις εξαιρέσεις: ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και ιδιωτικά οικοδομικά έργα με σύστημα αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, συνεχίζεται να τηρείται το Β.Η.Δ.Α.Π., αλλά πρέπει να υποβληθεί και το νέο έντυπο e- οικοδομώ απογραφικό έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης του μηνιαίως απασχολούμενου προσωπικού.
 • Κατ’ εξαίρεση για τη μεταβατική περίοδο για απασχόληση 1/12/2019 έως και 31/1/2020 η υποβολή του e- οικοδομώ απογραφικό (εξαιρέσεις) μπορεί να ολοκληρωθεί έως την 29/2/2020.  

  Δεν υποχρεούνται στην υποβολή οι εργοδότες-ιδιοκτήτες για μικροεπισκευές των κατοικιών τους, όταν δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν περισσότερους από 2 εργαζομένους.

  Ακόμη αναμένουμε διευκρινίσεις και τη σχετική αναβάθμιση του Π.Σ. Εργάνη.