Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο από 1/1/2020: Οι κυριότερες αλλαγές - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο από 1/1/2020: Οι κυριότερες αλλαγές
Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο από 1/1/2020 - Πίνακες με ποσά εισφορών ανά κατηγορία

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο από 1/1/2020: Οι κυριότερες αλλαγές

Οι κυριότερες αλλαγές με βάση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο:

  • Αποσυνδέεται το εισόδημα από τις ασφαλιστικές εισφορές και επανέρχεται το καθεστώς της υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφαλιστικής κατηγορίας, για τους αντίστοιχους κλάδους ασφάλισης κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, υγείας σε είδος και χρήμα, εφάπαξ παροχής.
  • Επανέρχεται υπό προϋποθέσεις η απαλλαγή της παράλληλης ασφάλισης λόγω μισθωτής εργασίας και ταυτόχρονης άσκησης ελεύθερου ή αγροτικού επαγγέλματος ή αυτοαπασχόλησης εφόσον καταβάλλουν εισφορές από τη μισθωτή δραστηριότητα, πάνω από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία όπως φαίνεται στους συνημμένους πίνακες (252,00 ΟΑΕΕ ,144,00 ΟΓΑ), ειδάλλως εάν καταβάλλουν μικρότερο ποσό εισφορών, υποχρεούνται να καταβάλλουν μόνο τη διαφορά.
  • Σε συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει ή θα αναλάβουν,  εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα θα τους καταβάλλονται πλέον οι οι συντάξεις μειωμένες κατά 30%.
  • Από 1/6/2020 θα μειωθούν οι εισφορές 0,90 % για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

 

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ 1/1/2020 
ΕΦΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ -ΤΕΒΕ) 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ)ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ)ΟΑΕΔ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ93,00€33,00€10,00€* αφορά νέες ενάρξεις εργασιών έως 5 έτη
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 155,00€55,00€10,00€* υποχρεωτική κατηγορία
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ186,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ236,00€66,00€10,00* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ297,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ369,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ500,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
* ελεύθερη επιλογή οποιασδήποτε κατηγορίας ασφάλισης: κύριας σύνταξης / υγείας, ανώτερη από την 1η κατηγορία
ΕΦΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ) 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ)ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ)ΟΑΕΔ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ93,00€42,00€ (1η κατ.)26,00€ (1η κατ.)33,00€10,00€* αφορά νέες ενάρξεις εργασιών έως 5 έτη
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 155,00€42,00€ (1η κατ.)26,00€ (1η κατ.)55,00€10,00€* υποχρεωτική κατηγορία
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ186,00€51,00€ (2η κατ.)31,00€ (2η κατ.)66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ236,00€61,00€ (3η κατ.)37,00€ (3η κατ.)66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ297,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ369,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ500,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
* ελεύθερη επιλογή συνδυασμών οποιασδήποτε κατηγορίας ασφάλισης : κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας ανώτερη από την 1η κατηγορία
 ΕΦΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ)ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ)ΟΑΕΔ
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ93,00€26,00€ (1η κατ.)33,00€10,00€* αφορά νέες ενάρξεις εργασιών έως 5 έτη
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 155,00€26,00€ (1η κατ.)55,00€10,00€* υποχρεωτική κατηγορία
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ186,00€31,00€ (2η κατ.)66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ236,00€37,00€ (3η κατ.)66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ297,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ369,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ500,00€66,00€10,00€* ελεύθερη επιλογή κατηγορίας
* ελεύθερη επιλογή συνδυασμών οποιασδήποτε κατηγορίας ασφάλισης: κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας ανώτερη από την 1η κατηγορία
ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ) 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ)ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ)ΕΣΤΙΑ
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ87,00€32,00€0,00€
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ104,00€38,00€0,00€
3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ132,00€38,00€3,00€
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ166,00€38,00€3,00€
5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ207,00€38,00€4,00€
6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ380,00€38,00€6,00€