Η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως 7/1/2021 για τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως 7/1/2021 για τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου
Η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως 7/1/2021 για τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου

Η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν έως 7/1/2021 για τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509). Αναλυτικά:

 

Άρθρο 1

1. Στα σημεία 22 και 25 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81699/17.12.2020 (Β’ 5579) και Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινές υπουργικές αποφάσεις, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Δείτε το σχετικό Πίνακα.

2. Η παρούσα ισχύει από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00.