Προσοχή! Νέα απόσυρση ταμειακών μηχανών 2020 (updated) - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Προσοχή! Νέα απόσυρση ταμειακών μηχανών 2020 (updated)
Προσοχή! Νέα απόσυρση ταμειακών μηχανών 2020

Προσοχή! Νέα απόσυρση ταμειακών μηχανών 2020 (updated)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Νέα υποχρεωτική απόσυρση ταμειακών μηχανών από τώρα έως και την 31-7-2020! Αν έχετε στην κατοχή σας κάποιες από τις παρακάτω αναφερόμενες, δείτε τι πρέπει να κάνετε!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.1011/2020) απόφαση για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, η οποία προβλέπει την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).

Υποχρεωτικά μέχρι τις 31-07-2020 πρέπει να καλέσετε τον τεχνικό σας και να του ζητήσετε να διακόψει τη Φ.Η.Μ., λόγω ασυμβατότητας. Εφόσον ο τεχνικός σας ολοκληρώσει τη διαδικασία πρέπει να δώσετε το τελευταίο εκδοθέν στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» και το βιβλιάριο συντήρησης της Φ.Η.Μ. το αργότερο εντός 10 ημερών από την πράξη στον σύμβουλο φοροτεχνικό σας, ώστε να δηλώσει την παύση στο taxis με έντυπο Δ13 με έναν από τους παρακάτω κωδικούς βάσει της περίπτωσής* σας:

 • κωδ:23 Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης,
 • κωδ:41 Απόσυρση Φ.Η.Μ,
 • κωδ:10 Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης,
 • κωδ:24 Παύση λόγω θανάτου,
 • κωδ:38 Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ,
 • κωδ:25 Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης.

 

* Μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις λαμβάνοντας την συμβουλή του τεχνικού της Φ.Η.Μ. σας και του φοροτεχνικού σας υποβάλετε δήλωση παύσης Φ.Η.Μ. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου ανήκετε.

 • Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας Φ.Η.Μ..
 • Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
 • Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
 • Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
 • Σε περίπτωση βλάβης του Φ.Η.Μ., και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του Φ.Η.Μ., για λογαριασμό του κατόχου του Φ.Η.Μ..

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση πέραν αυτής, η δήλωση παύσης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxis με χρήση των κωδικών σας με τον προαναφερθέντα τρόπο.

Από την 1-6-2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.

Ελέγξτε προσεκτικά αν αναφέρεται το μοντέλο της Φ.Η.Μ. σας και του αριθμού έγκρισης αυτής στον παρακάτω πίνακα (μπορείτε να κάνετε χρήση Ctrl+F αναγράφοντας την ονομασία του μοντέλου ή τον αριθμό έγκρισης):

Α/ΑΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Φ.Η.Μ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1LD201G15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
2SYNTHEX900P15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
3GI 98015 ΠΞΘ 281/22-07-2003
4FGL 98015 ΠΘΕ 282/22-07-2003
5DEM-20415 ΠΔΣ 297/19-12-2003
6PBM PE115 ΘΓ 298/22-12-2003
7SAREMAGAS15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
8PROLINE PETROL15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
9ICS GAS PUMP15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
10FUEL MANAGER15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
11NCR REAL POS 716715 ΔΧΨ 304/26-02-2004
12PBM NE115 ΘΖ 306/13-05-2004
13PROLINE ERGO SPEED15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
14FS MICROFISCAL PFP15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15CASIO FE5000G15 ΕΥ 309/20-05-2004
16SAM4S ER-350F15 ΔΗ 310/03-06-2004
17POSI FISCAL II/C15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
18SAMSUNG FISCAL 35015 ΔΗΧ 312/15-06-2004
19IBM 4610-KH5 SURE MARK15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
20SYNTHEX550 ACR15 ΣΧ 314/01-07-2004
21ARCADIA 6010 PLUS15 ΓΕ 315/22-07-2004
22SAM4S ER-420M15 ΓΩ 316/11-10-2004
23SAM4S ER-520015 ΣΩ 317/11-10-2004
24SAM4S ER-524015 ΧΩ 318/11-10-2004
25LD-90 FISCAL15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
26MF-EJ21015 ΔΗΝ 320/08-11-2004
27SYNTHEX450 EJR15 ΛΥ 321/16-12-2004
28NCR REALPOS 719715 ΔΤΞ 322/16-12-2004
29T EPSON 600015 ΔΚΓ 323/17-02-2005
30SOLIDUS ST-5015 ΣΔ 324/04-03-2005
31QUORION CR30T215 ΘΠ 325/18-04-2005
32JUNIOR15 ΟΧ 326/18-04-2005
33DL-8015 ΝΠ 327/17-05-2005
34PBM NE-215 ΘΗ 328/13-07-2005
35HITECH 458 G15 ΑΞ 329/02-08-2005
36HITECH 458G-REST15 ΕΞ 330/02-08-2005
37PROLINE 1015 ΩΔ 331/02-08-2005
38DCR GIOTTO-B15 ΡΠ 334/13-12-2005
39DCR GIOTTO15 ΡΓ 335/13-12-2005
40SAREMAXT-NEW15 ΗΖ 336/13-12-2005
41SHARP ER-A227G15 ΣΗ 337/20-12-2005
42DR 570 LT15 ΔΡ 338/20-12-2005
43LD 628 FISCAL15 ΛΕ 339/20-12-2005
44ASTERIAS DCR MICROTHERM15 ΔΒ 340/09-02-2006
45ASTERIAS DCR LADYTHERM15 ΔΛ 341/09-02-2006
46ICS ELEGANT15 ΚΗ 342/16-02-2006
47ICS EXTRA15 ΚΘ 343/02-03-2006
48ADMATEPLUS+15 ΦΒ 344/17-05-2006
49SAM4S ER-38015 ΔΩ 345/17-05-2006
50DPS S-202015 ΤΨ 346/12-07-2006
51DPS S-2020R15 ΣΖ 347/12-07-2006
52MERCURY130F15 ΦΗ 348/12-07-2006
53EURO-210015 ΝΛ 349/06-09-2006
54EURO-2100MP15 ΚΜ 350/06-09-2006
55i-POS15 ΒΤ 351/06-09-2006
56EUROSHOP 25815 ΤΦ 352/27-10-2006
57D.P.S. S-70015 ΤΩ 353/03-11-2006
58EUROSMART25815 ΒΖ 354/03-11-2006
59ZIP 25815 ΒΨ 355/03-11-2006
60ICS EASY FISCAL15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
61ICS ELEGANT PLUS15 ΦΥ 357/29-11-2006
62CASIO FE-81115 ΩΒ 361/15-02-2007
63PROLINE COSMOS B15 ΦΨ 362/15-02-2007
64PROLINE COSMOS Α15 ΥΚ 363/15-02-2007
65IS-115 ΣΘ 364/15-02-2007
66ER-250015 ΘΙ 365/22-02-2007
67CASH 350015 ΠΘ 366/22-03-2007
68NATIONALOPALINA15 ΨΩ 367/22-03-2007
69NATIONALOPALINARS15 ΩΧ 368/22-03-2007
70D.P.S. S-80015 ΨΑ 369/22-03-2007
71EURO-200TX15 ΘΡ 370/21-06-2007
72MERCURY140F15 ΦΖ 371/21-06-2007
73PALMARPLUS15 ΩΖ 373/02-08-2007
74INFO CARINA15 ΨΒ 374/02-08-2007
75ASTERIAS SERENE15 ΔΧ 376/02-08-2007
76ASTERIAS SUPER 220015 ΘΣ 377/02-08-2007
77QUORION CR 122215 ΠΖ 378/21-01-2008
78GTM-10015 ΣΙ 379/21-01-2008
79CASIO TE-300F15 ΧΒ 380/21-01-2008
80OLIVETTI CRF 10015 ΙΓ 381/21-01-2008
81TOSHIBAFISCAL15 ΚΩ 382/21-01-2008
82ASTERIAS SERENA PLUS15 ΨΔ 383/28-01-2008
83MF-EJ32015 ΔΑΖ 384/13-03-2008
84SAM4S ER-260BF15 ΛΧ 385/13-03-2008
85FPU-EJ15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
86CASH 210015 ΓΚ 387/13-03-2008
87SAREMASUPERAMERICA15 ΛΗ 388/13-03-2008
88ER-497G15 ΓΑ 389/15-05-2008
89SOLIDUS ST-50015 ΣΞ 390/15-05-2008
90PBM NE-315 ΠΞ 391/15-05-2008
91IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
92IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
93IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
94IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
95SATURNO15 ΨΕ 396/15-05-2008
96D.P.S. Open Cash15 ΦΤ 397/10-07-2008
97TEPSON TM-81F15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
98LINEA15 ΘΤ 399/10-07-2008
99NESSO15 ΨΖ 400/10-07-2008
100ICS MICROPOS PLUS15 ΓΖ 401/10-07-2008
101ARCADIA III15 ΣΥ 402/22-10-2008
102WISDOR CRD8115 ΓΘ 403/22-10-2008
103AS220 FISCAL AEPSON15 ΑΨ 404/22-10-2008
104NORIKON-5815 ΓΙ 405/22-10-2008
105ER-357G15 ΓΞ 406/16-12-2008
106MF-EJ210A15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
107ADMATECRF 50015 ΦΘ 409/12-05-2009
108CASH 230015 ΠΦ 410/12-05-2009
109NORIKOA-2815 ΘΛ 411/26-06-2009
110NORIKOA-3815 ΦΝ 412/26-06-2009
111ACLASCR68AF15 ΛΓ 413/26-06-2009
112DCR NOZOMI15 ΣΦ 414/26-06-2009
113NORMA15 ΓΟ 416/30-09-2009
114DCR SERENE ENERGY15 ΣΨ 417/30-09-2009
115EPSON FP-81F15 ΓΠ 419/30-09-2009
116CASIO FE-5100 G15 ΓΨ 420/26-11-2009
117SAM4S ER-230F15 ΘΧ 422/26-11-2009
118CARATFAVOURITE15 ΛΖ 425/26-11-2009
119ST 5115 ΦΙ 427/31-03-2010
120QUORION CR 2815 ΠΩ 429/11-05-2010
121DR-570-LTV215 ΘΩ 430/11-05-2010
122PROLINE ERGOSPEED II15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
123CARATMOBILE15 ΒΔ 434/28-05-2010
124POCKET +15 ΒΞ 435/28-05-2010
125ER-A285G15 ΘΨ 437/04-06-2010
126WISDOR CRL15 ΗΩ 438/04-06-2010
127PROLINE 2015 ΨΚ 439/04-05-2010
128HITEC PLUS15 ΨΛ 440/04-06-2010
129HITEC PLUS – E15 ΩΗ 441/04-06-2010
130SAREMADI50 / EJ15 ΨΘ 442/15-06-2010
131NCR REAL POS 7167-201115 ΔΖΓ 443/15-06-2010
132DL – 90 EXPRESS15 ΩΤ 444/15-06-2010
133DCR MY CASH 2715 ΨΗ 445/25-06-2010
134ER – A295G15 ΛΚ 446/25-06-2010
135RBS – MERCAT015 ΩΣ 447/25-06-2010
136INFO CARINA PLUS15 ΨΧ 448/25-06-2010
137GTM – 20015 ΨΙ 450/02-07-2010
138ICS ELEGANT II15 ΨΤ 451/02-07-2010
139SCIROCCOPLUS15 ΩΥ 452/02-07-2010
140NORMAMOBILE15 ΩΝ 453/02-07-2010
141INFO CARINA i2815 ΜΩ 457/19-07-2010
142SAM 4S ER-420 MF15 ΩΟ 458/19-07-2010
143PE – 215 ΛΙ 459/28-07-2010
144ICS EXTRA II15 ΟΠ 460/28-07-2010
145ADMATEPLUSII15 ΜΘ 462/28-07-2010
146MERCURY230F15 ΔΝ 463/28-07-2010
147DPS S-71015 ΩΨ 465/07-10-2010
148OLIVETTI CRF 30015 ΘΦ 466/07-10-2010
149LINDOS PORTABLE15 ΨΠ 468/25-11-2010
150PosiFiscalIII15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
151IBM 4610 Suremark Model KB315 ΔΛΣ 470/28-12-2010
152SAREMAGRILLO/ EJ15 ΟΞ 471/16-02-2011
153HITEC REST PLUS15 ΚΞ 472/07-04-2011
154OLIVETTI CRF 20015 ΙΨ 473/07-04-2011
155DATECSCTR40015 ΘΞ 474/26-05-2011
156SAM4S ER-380F15 ΖΘ 476/30-06-2011
157i-POS PLUS15 ΖΩ 477/21-07-2011
158CASIO TE-350F15 ΩΛ 478/21-07-2011
159DPS NEON15 ΚΨ 479/06-10-2011
160DCR EasyJ 5815 ΩΚ 480/06-10-2011
161DATECSCTR20015 ΨΦ 481/06-10-2011
162SAM4S ER-430M15 ΡΣ 482/06-10-2011
163QUORION QMP5015 ΩΠ 485/28-12-2011
164INFO CARINA NET15 ΟΘ 486/29-03-2012
165ACRER-460EJ15 ΟΣ 487/25-04-2012
166KOSMOLINEPLUS15 ΛΘ 488/25-04-2012
167DCR NOZOMI II15 ΨΡ 489/31-10-2012
168KOSMOLINE15 ΨΣ 490/31-10-2012
169MF – EJ320A15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
170MF – EJ210B15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
171PBM NE-515 ΧΘ 493/15-11-2012
172IBM 4610 SureMark Model GB3μ15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
173IBM 4610 SureMark Model GR3τ15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
174RBS MERCATO II15 ΨΥ 496/15-01-2013
175TEPSON – 6000 PLUS15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
176SAREMAPOINT / EJ15 ΝΨ 498/12-06-2013
177IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
178IBM 4610 SureMark Model GB3ε15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
179IBM 4610 SureMark Model GR3ι15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

 

Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να σας λύσουμε κάθε απορία. Επικοινωνήστε μαζί μας!