Οι κυριότερες αλλαγές στα εργασιακά σε ισχύ από 30/10/2019
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Οι κυριότερες αλλαγές στα εργασιακά σε ισχύ από 30/10/2019
Οι κυριότερες αλλαγές στα εργασιακά σε ισχύ από 30/10/2019

Οι κυριότερες αλλαγές στα εργασιακά σε ισχύ από 30/10/2019

Οι σημαντικότερες διατάξεις οι οποίες τροποποιούνται με βάση τον Νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30-10-2019) και αφορούν εργασιακά θέματα:

 • Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας που θεωρείται καταγγελία αυτής, είναι και η πέραν των 2 μισθών καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως αιτίας.
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να περιλαμβάνουν όρους εξαίρεσης εργαζομένων που απασχολούνται σε εταιρείες προπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας μετά από απόφαση του Υπουργού που θα εξειδικεύει τα κριτήρια.
 • Ίδρυση Γενικού Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) Εργάνη, στο οποίο πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά από απόφαση του Υπουργού, η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία.
 • Ίδρυση Γενικού Μητρώου Οργανώσεων Εργοδοτών, στο οποίο πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά όλες οι οργανώσεις εργοδοτών μετά από απόφαση του Υπουργού, η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία.
 • Εθνική κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση εργασίας ΔΕΝ υπερισχύει έναντι της αντίστοιχης τοπικής.
 • Επέκταση και κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής Σ.Σ.Ε. θα μπορεί να γίνεται μόνο μετά από αίτηση οποιουδήποτε εκ των δεσμευόμενων μερών, εφόσον δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν πάνω από το 50% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου και μετά από τεκμηρίωση των επιπτώσεων που θα έχει η απόφαση αυτή στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Μπορούν να εξαιρεθούν επιχειρήσεις με σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία. Η επέκταση λήγει σε 3 μήνες από τη πάροδο ισχύος.
 • Στις εξαιρέσεις από την απαγόρευση εργασίας κατά Κυριακές και αργίες προστίθενται τα κέντρα διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πώλησης.
 • Μερική απασχόληση: Εργασία πέραν την συμφωνημένης αμείβεται με προσαύξηση συν 12%  (έως την πλήρη απασχόληση).
 • Τίθεται σε ισχύ ο υποχρεωτικός επανέλεγχος εντός 12 μηνών σε επιχειρήσεις που βρέθηκε αδήλωτος ανασφάλιστος εργαζόμενος. Δημιουργείται Μητρώο Παραβατών για αδήλωτη εργασία στο Π.Σ. Εργάνη. Η προσφυγή κατά της πράξης για αδήλωτη εργασία (10.500€) πρέπει να κοινοποιείται στο Σ.Ε.Π.Ε.
  • Εφόσον γίνει πρόσληψη του ανασφάλιστου εργαζόμενου σε 10 εργάσιμες ημέρες από τον έλεγχο για τουλάχιστον 1 έτος, το πρόστιμο μειώνεται σε 2.000€.
  • Σε εποχικές επιχειρήσεις, εφόσον γίνει πρόσληψη για 3 μήνες τουλάχιστον, το πρόστιμο μειώνεται σε 5.000€ (το τρίμηνο μπορεί να περιλαμβάνει και την επόμενη εποχική περίοδο).

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξειδικευμένη συμβουλευτική επί της εργατικής νομοθεσίας προς επιχειρήσεις!