Καταργούνται ο βάσιμος λόγος απόλυσης και η ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Καταργούνται ο βάσιμος λόγος απόλυσης και η ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου
Καταργούνται ο βάσιμος λόγος απόλυσης και η ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου

Καταργούνται ο βάσιμος λόγος απόλυσης και η ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου

Καταργούνται ο βάσιμος λόγος απόλυσης και η ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου.

Με τις διατάξεις τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα», καταργούνται αφότου ίσχυσαν διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με:

  • Την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων (άρθρο 9 ν. 4554/2018).
  • Το βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν. 4611/2019).