ΙΚΕ σας συμφέρει! Τι πρέπει να προσέξετε! - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • ΙΚΕ σας συμφέρει! Τι πρέπει να προσέξετε!
ΙΚΕ σας συμφέρει! Τι πρέπει να προσέξετε!

ΙΚΕ σας συμφέρει! Τι πρέπει να προσέξετε!

Πότε σας συμφέρει η μετατροπή προσωπικής εταιρίας σε ΙΚΕ!

Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αποσυνδεθεί πλέον από το φορολογητέο εισόδημα πολύς λόγος γίνεται, κυρίως από τους επιχειρηματίες, για το αν τελικά συμφέρει να διατηρήσουν την ατομική επιχείρηση ή την προσωπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν (ΟΕ – ΕΕ κλπ.) σε σχέση με το να δημιουργήσουν μια νέα κεφαλαιουχική (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ) ή να μετατρέψουν την ήδη υπάρχουσα σε μία από τις παραπάνω.

Από τις τρείς νομικές μορφές κεφαλαιουχικών εταιριών θα επικεντρωθούμε στις ΙΚΕ (Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία) διότι προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τις άλλες, όπως μεγάλη ευκολία ίδρυσης με μικρό κόστος, ευκολία διαχείρισης, κεφάλαιο ίδρυσης από 1 ευρώ, εξασφάλιση προσωπικής περιουσίας κλπ.

Το γιατί λοιπόν να ιδρύσετε μια ΙΚΕ ή να μετατρέψετε την εταιρία σε μια ΙΚΕ είναι προφανές δεδομένης της φορολογικής ελάφρυνσης που υπάρχει. Ας δούμε τώρα και το πότε πρέπει να πάρετε μια τέτοια απόφαση και ποιοι είναι οι παράγοντες που την καθορίζουν.

Ζητήστε τη συμβουλή μας!

Πρώτος παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσετε πριν πάρετε την απόφαση της μετατροπής της ατομικής ή της προσωπικής εταιρείας σας σε ΙΚΕ θα πρέπει να είναι το ύψος της κερδοφορίας σας. Είναι προφανές και το γνωρίζετε ότι στις ατομικές επιχειρήσεις το κέρδος φορολογείται με βάση την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων που φτάνει μέχρι και 44% φορολόγηση ενώ στις εταιρείες (είτε προσωπικές είτε κεφαλαιουχικές) το σύνολο των κερδών φορολογείται με 22%.

Περαιτέρω και διαχωρίζοντας τις προσωπικές εταιρείες από τις κεφαλαιουχικές και πιο συγκεκριμένα από τις ΙΚΕ, στις ΙΚΕ δίνοντας αμοιβές ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου ) στους εταίρους πετυχαίνουμε να εγγράψουμε στα βιβλία της εταιρείας μας την δαπάνη μισθοδοσίας, οπότε και ωφελούμαστε σε εταιρικό φόρο αφού η αμοιβή ΔΣ διαχειριστή λογίζεται ως έξοδο για μισθωτή υπηρεσία και φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων.

Δεύτερος παράγοντας προς εξέταση είναι ο αριθμός των εταίρων που θα συμμετέχουν. Η συγκεκριμένη παράμετρος παίζει ιδιαίτερο ρόλο αφού, σε συνδυασμό με τις αμοιβές ΔΣ παραπάνω, μπορούμε να «σπάσουμε» εισοδήματα σε περισσότερα του ενός ατόμου, οπότε θα πετύχουμε μεγαλύτερο έξοδο μισθοδοσίας για την εταιρεία και άρα φορολογική ελάφρυνση.

Τρίτος παράγοντας που όχι μόνο δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε αλλά να τον δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι η προστασία της ατομικής περιουσίας του εταίρου που παρέχει μια κεφαλαιουχική εταιρία, διότι οι εταίροι των κεφαλαιουχικών εταιριών δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας με την προσωπική τους περιουσία. Όταν μεγαλώνει ο τζίρος μια εταιρίας μεγαλώνουν και οι ανάγκες της για ανάπτυξη και επενδύσεις (κτίρια, νέα προϊόντα, υποκαταστήματα, εξοπλισμός κλπ.) γεγονός που την οδηγεί πολλές φορές στον τραπεζικό δανεισμό.
.

Ζητήστε τη συμβουλή μας!

Για να γίνουν τα ανωτέρω κατανοητά και ειδικότερα αυτά που αφορούν τις ελαφρύνσεις, παραθέτουμε ένα παράδειγμα, όπου απεικονίζεται η ωφέλεια σε φορολογικό επίπεδο.

ΟΕ στην οποία συμμετέχουν 2 εταίροι με ποσοστό 50% ο καθένας παρουσιάζει κέρδη προ φόρων 70.000€. Οι εταίροι αποφασίζουν να μετατρέψουν την ΟΕ σε ΙΚΕ και να παίρνουν αμοιβές ΔΣ 15.000 ο καθένας. Παρακάτω απεικονίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις τόσο στην ΟΕ όσο και στην ΙΚΕ (με αμοιβές και χωρίς αμοιβές).

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΩΝ
  ΟΕ ΙΚΕ χωρίς αμοιβές ΙΚΕ με αμοιβές
ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15.400,00 € 15.400,00 € 8.800,00 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
ΦΜΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2.926,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1.012,00 € 132,00€
17.412,00€ 16.400,00 € 12.858,00 €

 

*Στα ποσά του παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι προκαταβολές επόμενης χρήσης αφού συμψηφίζονται στην επόμενη χρονιά και επιβαρύνουν την επιχείρηση σε ότι αφορά το θέμα της ρευστότητάς της.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ΙΚΕ με αμοιβές ΔΣ συμφέρει σε κάθε περίπτωση και δημιουργεί ωφέλεια 4.554 κάτι που καθιστά ξεκάθαρη την απόφαση για μετατροπή της εταιρείας.

Στο ανωτέρω παράδειγμα και αν θεωρήσουμε ότι οι εταίροι είναι 3 τότε τα δεδομένα θα έχουν όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΩΝ
  ΟΕ ΙΚΕ χωρίς αμοιβές ΙΚΕ με αμοιβές
ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 15.400,00 € 15.400,00 € 5.500,00 €
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €
ΦΜΥ + ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 4.389,00 €
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 378,39 € 198,00 €
16.778,39€ 16.400,00 € 11.087,00 €

 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως όσο μεγαλώνει ο αριθμός των εταίρων και «σπάζοντας» τα εισοδήματα πετυχαίνουμε μεγαλύτερη φορολογική ελάφρυνση. Για το παράδειγμα με τους 3 εταίρους η ωφέλεια ανέρχεται σε 5.691,39€.

Ζητήστε άμεσα  από το λογιστή – φοροτεχνικό σας, αν δεν το έχει ήδη κάνει, να δημιουργήσει για εσάς ένα σενάριο φορολόγησης με βάση τα δικά σας οικονομικά στοιχεία πριν τη μετατροπή. Ο φορολογικός σχεδιασμός είναι ένα απαραίτητο εργαλείο πρόληψης επιβάρυνσης φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών, και ως γνωστόν «Το δε προνοείν και προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν».

Ενημερωθείτε για την υπηρεσία Φορολογικού Σχεδιασμού!

Ζητήστε μας προσφορά ή Κλείστε ραντεβού!

espa logo