Προγράμματα ΕΣΠΑ & Χρηματοδότηση - Φοβερά Προστασία Α.Ε.
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

ΕΣΠΑ

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Στόχοι της δράσης αποτελούν η αύξηση των εξαγωγών, η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες…

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν…

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

LEADER/CLLD Κέρκυρας και Λευκάδας

Στόχος του τοπικού προγράμματος LEADER /CLLD  για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο νησί της Κέρκυρας…

ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων…

Ενίσχυση ΤΠΕ Βορείου Αιγαίου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους…