Προγράμματα ΕΣΠΑ & Χρηματοδότηση - Φοβερά Προστασία Α.Ε.
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911

ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19 στην Περιφέρεια…

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία

Στόχοι της δράσης αποτελούν η αύξηση των εξαγωγών, η επέκταση των εξαγώγιμων προϊόντων σε νέες…

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

Στόχος της δράσης «Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων» είναι…

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για…

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» είναι η στήριξη…

Ενίσχυση ΤΠΕ Βορείου Αιγαίου

Στόχος της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους…

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

LEADER/CLLD Κέρκυρας και Λευκάδας

Στόχος του τοπικού προγράμματος LEADER /CLLD  για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο νησί της Κέρκυρας…

ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων…

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν…