Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

  • Αρχική
  • Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω Covid-19 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πριν τις1/1/2019 και κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Επίσης, πρέπει να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Παράλληλα, πρέπει να μην είναι προβληματικές την 31/12/2019 και να έχουν εμφανίσει έξοδα πάνω από 4.000€ κατά την χρήση 2019.

 

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται μεταξύ 2.000€ και 15.000€ και καθορίζεται για κάθε επιχείρηση ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων στις 19/3/2020, όπως αποτυπώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην Π.Ε. Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση, λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.