Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

  • Αρχική
  • Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την
πανδημία

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 

✓ Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των 5.000€ και μέγιστο το ποσό των 300.000€.
✓ Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα ή υποκατάστημα).
✓ Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1 – 31/12/2019 και 1/1-31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1 – 31/12/2020.
✓ Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα».
✓ Να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

o Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας.
o Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
o Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων.

✓ Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019.
✓ Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους του προγράμματος.

 

Τέλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000.000€ και ποσό επιχορήγησης από 500€ έως 5.000€.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.