Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

  • Αρχική
  • Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 

✓ Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά πριν την 1/01/2019 και κατά το έτος 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.
✓Nα έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
✓ Να μην είναι προβληματικές την 31/12/2019.
✓ Να έχουν εμφανίσει έξοδα πάνω από 3.000 € κατά την χρήση 2019.
✓ Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

 

Τέλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 7.000.000€ και ποσό επιχορήγησης έως 20.000€.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στον Δήμο Πειραιά

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.