Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

  • Αρχική
  • Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για την αυτοαπασχόληση και ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους, ηλικίας 30 ετών και άνω.

 

Δικαιούχοι – Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

Δικαιούχοι του εν λόγω προγράμματος είναι άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

• Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, (ήτοι 01/09/2021).
• Έχουν γεννηθεί από την 31/12/1955 έως την 01/01/1991.
• Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
• Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 01/09/2021 και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους.
• Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση του προγράμματος.
• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης.

 

Τέλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 2.960.000€ και το ποσό επιχορήγησης 14.800€.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.