Μπορεί να εργαστεί ένας ανήλικος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Μπορεί να εργαστεί ένας ανήλικος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
Μπορεί να εργαστεί ένας ανήλικος - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Μπορεί να εργαστεί ένας ανήλικος; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Τι προβλέπει ο νόμος για την εργασία ανηλίκου;

Πρώτος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε είναι η ηλικία.

  • 15-16 ετών (συν όσων φοιτούν γυμνάσια, λύκεια, και τεχνικές σχολές): Μπορούν να εργαστούν έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα.
  • 17-18 ετών: Μπορούν να εργαστούν έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.

 

Απαγορεύεται η υπερωριακή απασχόληση των εφήβων, καθώς η νυκτερινή απασχόληση (22.00-06.00).

Είναι υποχρεωτική η 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.

Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους

Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία (εκτός ορισμένων συγκεκριμένων εξαιρέσεων πχ για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις).

Για να εργαστεί ένας ανήλικος (15-18 ετών) θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.

Η διαδικασία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι η εξής:

Αρχικά ο εργοδότης που προτίθεται να απασχολήσει ανήλικο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης. Επίσης πρέπει να περιγραφούν  αναλυτικά τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ανήλικος και να αναφερθεί ότι δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

Έπειτα ο ανήλικος καταθέτει αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκου στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ.

Παράλληλα με την αίτηση πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω:

  • Δύο (2) φωτογραφίες.
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
  • Την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
  • Άδεια παραμονής σε ισχύ, σε περίπτωση αλλοδαπού.

 

Στη συνέχεια ο ανήλικος παραλαμβάνει το αθεώρητο βιβλιάριο και το παραπεμπτικό για δημόσιο νοσοκομείο ή για το ΙΚΑ όπου απευθύνεται για εξετάσεις. Έπειτα θα λάβει θεώρηση και στρογγυλή σφραγίδα στο βιβλιάριο, ανάλογη με την ειδικότητα που έχει επιλέξει. Οι εξετάσεις με το παραπεμπτικό είναι δωρεάν. Εφόσον ολοκληρώσει αυτό το βήμα, επιστρέφει στο αρμόδιο τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ για να λάβει πρωτόκολλο και να θεωρηθεί το βιβλιάριο. Μόλις το παραλάβει μπορεί να υποβληθεί η πρόσληψη μόνο για την συγκεκριμένη εργασία και από τον συγκεκριμένο εργοδότη που έχει υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομίσει νέα υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που θα εργαστεί, καθώς και να επαναλάβει όλη την παραπάνω διαδικασία. Η θεώρηση των γιατρών ισχύει για ένα έτος.

Ενημερωθείτε για όλα τα εργατικά θέματα που σας απασχολούν!

Επικοινωνήστε μαζί μας!