Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση - Fovera Prostasia

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

  • Home
  • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και διατηρούν κατ’ ελάχιστο:

  • Μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • Δύο (2) Ε.Μ.Ε. για τον κλάδο της εστίασης και
  • Πέντε (5) Ε.Μ.Ε για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών είναι 19/4/2019 (δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας).

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

ΕΣΠΑ -Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.

Chat on Facebook Messenger