Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

  • Αρχική
  • Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών εστίασης και την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και διατηρούν κατ’ ελάχιστο:

  • Μία (1) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
  • Δύο (2) Ε.Μ.Ε. για τον κλάδο της εστίασης και
  • Τρεις (3) Ε.Μ.Ε για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολών τροποποιείται από 06/02/2019 σε 27/02/2019 καθώς και η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων από 19/04/2019 σε 09/05/2019 και ώρα 23:59:59.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

ΕΣΠΑ -Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.