Εργάνη: Νέα έντυπα αναγγελίας έναρξης συμβάσεων πρακτικής άσκησης
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Εργάνη: Νέα έντυπα αναγγελίας έναρξης/ μεταβολών συμβάσεων μαθητείας/ πρακτικής άσκησης
Εργάνη Νέα έντυπα αναγγελίας έναρξης μεταβολών συμβάσεων μαθητείας πρακτικής άσκησης

Εργάνη: Νέα έντυπα αναγγελίας έναρξης/ μεταβολών συμβάσεων μαθητείας/ πρακτικής άσκησης

ΕΡΓΑΝΗ: Αλλαγές στην απόφαση για την υποβολή των εντύπων – Νέο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.

Βάσει της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (ΦΕΚ Β’ 3520/19-9-2019) θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.4 για έναρξη, μεταβολή, λήξη μαθητείας και το έντυπο Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης.

Συνημμένο κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.4 θα πρέπει να είναι το έγγραφο της σύμβασης μαθητείας υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, του μαθητευόμενου και τη σχολή μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό Ετος ΥΠΕΠΘ, ΙΕΚ) και κατά  την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το σπουδαστή / φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ)  ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης.

Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων μέχρι τον συγχρονισμό του ΠΔ ΕΡΓΑΝΗ, οπότε η υποβολή θα πρέπει να γίνεται έως τότε χειρόγραφα στις κατά τόπους Υπηρεσίες.

Το έντυπο Ε3.5 (πρακτική άσκηση) υποβάλλεται από 1/10/2019, ενώ το έντυπο Ε3.4 (μαθητεία) υποβάλλεται από 19/9/2019.