Επιχορήγηση υφιστάμενων γυμναστηρίων και παιδότοπων - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Επιχορήγηση υφιστάμενων γυμναστηρίων και παιδότοπων

  • Αρχική
  • Επιχορήγηση υφιστάμενων γυμναστηρίων και παιδότοπων

Επιχορήγηση υφιστάμενων γυμναστηρίων και παιδότοπων

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι εξής:

 

✓ Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 1.1.2020.
✓ Να παρουσιάζουν συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου. Ε3 του έτους 2019 μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
✓ Να διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο).
✓ Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, η υποβολή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση να δηλώσουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης, ώστε να ελεγχθούν κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis).

 

Τέλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 16.000.000€ και ποσό επιχορήγησης έως 18.000€.

 

Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης στα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων, είτε πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2014-2020, είτε για Προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, τα τοπικά Leader κ.ά. Από την ενημέρωση του επιχειρηματία έως και την αίτηση υπαγωγής της επενδυτικής πρότασης, την τεκμηρίωση του φακέλου κατάθεσης και την παρακολούθηση της πορείας έγκρισης και αποπληρωμής.

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης του ΕΣΠΑ "Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων και Παιδότοπων"

Επιχορήγηση υφιστάμενων γυμναστηρίων και παιδότοπων

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κατεβάστε το ενημερωτικό μας.