Εκπαίδευση Προσωπικού - Παράγοντας Ανάπτυξης της Επιχείρησης
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Εκπαίδευση Προσωπικού – Παράγοντας Ανάπτυξης της Επιχείρησης
Εκπαίδευση Προσωπικού - Παράγοντας Ανάπτυξης της Επιχείρησης

Εκπαίδευση Προσωπικού – Παράγοντας Ανάπτυξης της Επιχείρησης

Η εκπαίδευση των στελεχών δεν αποτελεί δαπάνη, αλλά επένδυση!

Σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον όπως είναι το επιχειρηματικό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, ώστε να επιβιώνουν, να παραμένουν ανταγωνιστικές, να καινοτομούν και να αναπτύσσονται. Όσες μάλιστα κατορθώνουν να το πραγματοποιούν με ταχύτητα, η οποία ακολουθεί ή και προλαβαίνει τις εξελίξεις στην τεχνολογία, τις τάσεις και τις μεθόδους, απολαμβάνουν τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ένας από τους πιο πολύτιμους παράγοντες για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Είναι δεδομένο ότι κάθε επιχείρηση προσλαμβάνει ένα στέλεχος συνυπολογίζοντας τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ακαδημαϊκές γνώσεις και τις ικανότητές του. Ωστόσο, θα πρέπει να μεριμνεί και να συμβάλλει στη βελτίωση ή και επικαιροποίηση αυτών, αλλά και τη δημιουργία νέων. Πολλοί εργοδότες αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση ως κόστος και συνεπώς δεν επιλέγουν να επενδύσουν στην εξέλιξη των γνώσεων και ικανοτήτων των ανθρώπων τους. Ο επιχειρηματίας Richard Branson έχει αντίθετη άποψη “Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t have to!”. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πως η εκπαίδευση των στελεχών δεν αποτελεί δαπάνη, αλλά επένδυση!

Ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τη θεματολογία του, δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τεχνικών, των πρακτικών και των ικανοτήτων ενός στελέχους. Παράλληλα, μπορεί να παρουσιάσει ορθούς τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων, να οξύνει την κριτική σκέψη των συμμετεχόντων και να παρέχει αποτελεσματικές και εφαρμόσιμες συμβουλές για επαγγελματικές συμπεριφορές.

Η συμμετοχή δε, σε ομαδική εκπαίδευση στελεχών, έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει την κατανόηση και υιοθέτηση της εταιρικής κουλτούρας και βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, προβάλλοντας αξίες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα και ο αλληλοσεβασμός. Αποτέλεσμα αυτών είναι η καλύτερη λειτουργία της ομάδας, η προσήλωση σε έναν κοινό στόχο και η ομαλότερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων και των εντάσεων. Η εταιρική εικόνα βελτιώνεται συνολικά, η παραγωγικότητα αυξάνεται, ενώ το προσωπικό μαθαίνει να είναι πιο ευέλικτο, εξελίσσεται, αποκτά κίνητρα και κυνηγάει τους στόχους του.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η εκπαίδευση των στελεχών διοίκησης, αλλά και του ίδιου του επιχειρηματία, διαδραματίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη μιας επιχείρησης. Μέσω αυτής, μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση των τεχνολογικών και μη αλλαγών, η καλύτερη αίσθηση του επιχειρείν, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και η επαφή με σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης, επιβράβευσης και αναγνώρισης προσωπικού. Έτσι, τα υψηλόβαθμα στελέχη οδηγούνται στην προσωπική τους ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων τους, ενώ λαμβάνουν ένα νέο όραμα για το μέλλον τους και την αποτελεσματική ηγεσία και κινητοποίηση των υφισταμένων τους.

H απόφαση μη εκπαίδευσης εγκυμονεί κινδύνους για το μέλλον της επιχείρησης. Ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό γνωρίζει πώς να διαχειριστεί και να ανταποκριθεί σε κάθε κατάσταση, ακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, εργάζεται πιο αποδοτικά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της εταιρείας!

Εσείς επενδύετε στην εκπαίδευση των στελεχών σας;

Εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να απογειώσετε την επιχείρησή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας!