Εκπαίδευση: Ένας κρίσιμος παράγοντας για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Εκπαίδευση: Ένας κρίσιμος παράγοντας για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας
Εκπαίδευση: Ένας κρίσιμος παράγοντας για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας

Εκπαίδευση: Ένας κρίσιμος παράγοντας για τις προοπτικές ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας

Μετά από οκτώ χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία και κοινωνία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιτύχουν τον απαραίτητο μετασχηματισμό που θα επιτρέψει την επιστροφή σε ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και την ταχεία δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, οι τομείς δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων και ο προσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, εξακολουθούν να αποτελούν τρεις διαφορετικούς και ασύνδετους κόσμους. Το εκπαιδευτικό σύστημα παράγει αποφοίτους που σε μεγάλο βαθμό δε συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα, οι ελληνικές επιχειρήσεις, ακόμη και οι νέες, εστιάζουν κατά βάση σε κλάδους χωρίς προοπτική, δεν προσφέρουν ποιοτική απασχόληση και παραβλέπουν τις διεθνείς τάσεις που αλλάζουν ταχύτατα τη δομή της αγοράς εργασίας.

Ενδεικτικά:

  • Μόνο το 47% των αποφοίτων που «παράγουν» τα ελληνικά πανεπιστήμια αφορά στους κλάδους και σε αντικείμενα σχετικά με τις ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, ενώ το 86% των νέων ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην εστιάζει σε παραγωγικούς και εξωστρεφείς τομείς.
  • Οι ίδιοι οι νέοι, κατά 82% θεωρούν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους ενημερώνει και δεν τους προετοιμάζει κατάλληλα για την αγορά εργασίας, ενώ 76% των νέων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
  • Παρά τα πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας, το 77% των εργοδοτών δηλώνει δυσκολία να βρει ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψει συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης, ενώ αντίστοιχα το 88% των νέων, θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν προσφέρουν ποιοτική και καλά αμειβόμενη απασχόληση.

 

Ως αποτέλεσμα, η ελληνική οικονομία ως σύνολο αδυνατεί να αποκτήσει ισχυρά θεμέλια ανάπτυξης, η ανεργία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, οι ελληνικές επιχειρήσεις οδηγούνται σε μαρασμό, και ένα μεγάλο ποσοστό των περισσότερο ικανών και καταρτισμένων Ελλήνων μεταναστεύει σε χώρες του εξωτερικού σε αναζήτηση ποιοτικής απασχόλησης. Οι αιτίες αυτής της ανισορροπίας καλύπτουν προφανώς ένα ευρύ φάσμα θεσμών και δομών της χώρας: τη διαχρονική εσωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, την έμφαση στην κατανάλωση, τα αντικίνητρα για τη δημιουργία και τη μεγέθυνση εξωστρεφών επιχειρήσεων, την απουσία σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας, αλλά και την παραδοσιακή προτίμηση της ελληνικής οικογένειας προς συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς τομείς.

Παρότι σε μεγάλη κλίμακα οι στρεβλώσεις παραμένουν, αυξάνονται συνεχώς οι επιμέρους προσπάθειες στην ελληνική εκπαίδευση, οικονομία και κοινωνία προς μια περισσότερο υγιή και εξωστρεφή αντίληψη: εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναπτύσσουν στενότερους δεσμούς με την υγιή επιχειρηματικότητα, αλλά και μεταξύ τους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους και με διάθεση να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση, νέοι με θετική διάθεση προς την επιχειρηματικότητα που επιδιώκουν ενεργά τη συνεχή κατάρτισή τους και την επαφή με τη διεθνή αγορά εργασίας.

Οι προσπάθειες αυτές που γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν μέσα στις δύσκολες συνθήκες της τελευταίας οκταετίας αποτελούν οδηγό καλής πρακτικής και μπορούν να επεκταθούν στο ευρύτερο φάσμα του ελληνικού επιχειρείν. Σε κάθε περίπτωση, η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας έχει ως προϋπόθεση την ευθυγράμμιση τριών διαφορετικών κόσμων: α) των αναπτυξιακών προοπτικών, β) της επιχειρηματικότητας και γ) της εκπαίδευσης.

Πηγή: Endeavor Greece – «Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση: Ζητείται προσέγγιση», 26-6-2017, URL: www.endeavor.org.gr/meletes

 

 

espa logo