Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές
θνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Δράση Ψηφιακές Συναλλαγές

Σκοπός τους προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, ώστε να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, διακίνησης, έκδοσης των φορολογικών παραστατικών και διενέργειας των ηλεκτρονικών τους πληρωμών.

Μέσω του προγράμματος οι επιχειρήσεις δύναται να λάβουν voucher επιδότησης, ώστε να υλοποιήσουν μία από τις κάτωθι κατηγόριες ενεργειών:
Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμέτοχης είναι:
-Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
-Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα της δράσης (ΚΑΔ)

Τα ποσοστά επιδότησης της επιχείρησης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1 €150,00 €150,00 100%
Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00 90%
Κατηγορία 3 €300,00 €300,00 100%
Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00 90%
Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 100%
Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 100%

Ο προϋπολογισμός της επιχορήγησης θα δοθεί, μέχρι εξαντλήσεως του, κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν την μέγιστη βαθμολογία  κυρίως βάσει των παρακάτω κρίσιμων μεγεθών:

  • ΕΜΕ του έτους 2021
  • Κύκλος εργασιών του έτους 2021
  • Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά το έτος 2021
  • Η έδρα της επιχείρησης σε νησιωτική, ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Πρόσκλησης

 

Περίοδος υποβολής από 22/6/2022 έως 14/9/2022 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.