Ταμείο Ανάκαμψης - Δράση "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

 • Αρχική
 • Blog
 • Ταμείο Ανάκαμψης – Δράση “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Ταμείο Ανάκαμψης – Δράση “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δύναται να λάβουν voucher επιδότησης, κυρίως για αγορά software, για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργία,
 • Αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και την εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • Ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Αναβάθμιση του επίπεδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποίηση σε επιλέξιμο ΚΑΔ της δράσης
   • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis)
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.

 

Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας), οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες:

Ο προϋπολογισμός της επιχορήγησης  θα δοθεί, μέχρι εξαντλήσεως του, κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που θα συγκεντρώσουν την μέγιστη βαθμολογία βάσει των παρακάτω κρίσιμων μεγεθών:

 • ΕΜΕ του έτους 2021
 • Κύκλος εργασιών του έτους 2021
 • Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης κατά το έτος 2021
 • Ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ μεταποίησης ή σε ΚΑΔ κλάδου RIS3
 • Η έδρα της επιχείρησης σε νησιωτική, ορεινή ή μειονεκτική περιοχή, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Πρόσκλησης

 

Περίοδος υποβολής από 22/6/2022 έως 14/9/2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της επιχείρησής μας.