Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και υγειονομικών - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Διευκρινίσεις εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και υγειονομικούς αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Διευκρινίσεις εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και υγειονομικούς αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Ο e-ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή του δίνει οδηγίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων προσώπων, στις περιπτώσεις που το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο εργοδότες και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. Παράλληλα, διευκρινίζει το πώς θα γίνεται η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς για τους υγειονομικούς που αμείβονται με ΔΠΥ.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την ανακοίνωση:

Με το νέο Γενικό Έγγραφο 100754/Σ.30775/1-3-2023 του e-ΕΦΚΑ διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως ισχύουν, ρυθμίζεται ο τρόπος εισφοροδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων προσώπων, στις περιπτώσεις που το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή δύο εργοδότες και αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Με τη σχετική Δ.15/Δ’/οικ.61080/1692/2018 Εγκύκλιο Οδηγία του Υπουργείου μεταξύ άλλων, προβλέπονταν η εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 των ασφαλισμένων του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, καθόσον για τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.982/1979.

Με το σχετικό ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019 Γενικό Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών και την ενιαία εφαρμογή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Με την αριθ. Δ.15/Δ’/44797/1191/25.11.2019 Εγκύκλιο Οδηγία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ανακαλείται ως προς το Κεφάλαιο Γ’ η αριθ. Δ.15/Δ’/οικ.61080/1692/2018 Εγκύκλιος και οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις καταστατικές διατάξεις του π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (άρθρο 4 του Ν.982/1979) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι επιχειρήσεις, που απασχολούσαν υγειονομικούς υποχρεούνταν στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπολογιζόμενης επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Επομένως για τους υγειονομικούς, που διατηρούσαν ενεργή Μη Μισθωτή δραστηριότητα και παράλληλα απασχολούνταν σε επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ίσχυαν οι ανωτέρω καταστατικές διατάξεις και η καταβαλλόμενη εισφορά επιμερίζονταν μεταξύ εργοδότη και αντισυμβαλλόμενου, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργοδοτών (έως 2).

Δεδομένου ότι η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ως νεότερη ειδική διάταξη, ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο το καθεστώς υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που αμείβονται με ΔΠΥ από 01.01.2017, κατισχύουν των διατάξεων του Ν.982/1979 και επομένως έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων υγειονομικών π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς των ανωτέρω για τους υγειονομικούς αρχίζει την 1.1.2020.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι συμβάσεις μεταξύ αντισυμβαλλόμενων και ασφαλισμένων υγειονομικών, που εντάσσονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 39 του Ν.4387/2016, λόγω απασχόλησης/αμοιβής με ΔΠΥ σε έως 2 εργοδότες, θα πρέπει να αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων αυτών θα διενεργείται, όπως για λοιπούς Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους, που υπάγονται στην ασφάλιση με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και σύμφωνα με οριζόμενα στην εγκύκλιο 3/2020 του e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα οι αυτοαπασχολούμενοι Υγειονομικοί που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από ένα ή δύο εργοδότες θα πρέπει:

– Να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι και

– Για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό της εισφοράς, ανά κλάδο ασφάλισης, από τη μισθωτή απασχόληση, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.

 

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και τον τρόπο καταβολής τους.

Η ομάδα μας, πλήρως ενημερωμένη, βρίσκεται δίπλα σας με 24ωρη υποστήριξη, για να σας συμβουλέψει και να σας καθοδηγήσει πάνω σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό ζήτημα.

espa logo