Βελτιώστε την πορεία της επιχείρησης, παρακολουθώντας το ταμείο σας!
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Βελτιώστε την πορεία της επιχείρησης, παρακολουθώντας το ταμείο σας!
Βελτιώστε την πορεία της επιχείρησης, παρακολουθώντας το ταμείο σας 500

Βελτιώστε την πορεία της επιχείρησης, παρακολουθώντας το ταμείο σας!

Κατά την άσκηση του επιχειρείν, συχνά, παρατηρούμε ερωτήσεις όπως «Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο στο τέλος του μήνα;» ή «Γιατί έμειναν τόσο λίγα χρήματα ενώ πήγαν καλά οι πωλήσεις;». Το αποτέλεσμα του ταμείου αποτελεί την συνολική εικόνα που αποκομίζετε για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας και είναι αυτή που ορισμένες φορές προσδίδει ενθουσιασμό και άλλες, γεννά τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση της αποτελεσματικής διοίκησης, απαιτεί να γνωρίζετε γιατί το ταμείο σας είναι ελλειμματικό ή πλεονασματικό και να μην παρασύρεστε από τα συναισθήματα που σας προκαλεί το εκάστοτε αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η ανάλυση και η παρακολούθηση των καθημερινών εισροών και εκροών, προς και από το ταμείο της επιχείρησης, ώστε στο τέλος του μήνα να υπάρχει ακριβής εικόνα σχετικά με:

  1. Ποιες ήταν οι καθαρές εισπράξεις της επιχείρησης, οι οποίες εμφανίζονται ως εισροές στο ταμείο της.
  2. Ποιες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν αυτό το μήνα και πόσα χρήματα βγήκαν από το ταμείο για την κάλυψη των διάφορων υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια, αναλύοντας περαιτέρω τις εισροές και τις εκροές, μπορείτε να εξάγετε  χρήσιμα συμπεράσματα που θα σας βοηθήσουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπως ενδεικτικά:

  1. Ποιο ήταν το ύψος των καθαρών εισπράξεων σε σύγκριση με τις πωλήσεις που έχουν καταγραφεί λογιστικά.
  2. Από ποιους πελάτες προήλθαν οι περισσότερες εισπράξεις, ποιοι είναι περισσότερο ή λιγότερο τακτικοί στις πληρωμές τους.
  3. Ποιες ήταν οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων, με βάση το ύψος των εκροών από το ταμείο, ποια από αυτά τα έξοδα ήταν έκτακτα και ποια αποτελούν καθιερωμένες μηνιαίες εκροές.

Συνεπώς, θα υπάρχουν στη διάθεσή σας όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα συμβάλλουν στην ερμηνεία του ταμειακού αποτελέσματος στο τέλος του μήνα. Η εν λόγω πληροφόρηση, αποτελεί τη βάση σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού των εξόδων, καθώς πλέον γνωρίζετε τις δαπάνες που μπορείτε να περικόψετε. Επιπλέον, λαμβάνετε χρήσιμη πληροφόρηση αναφορικά με τους πελάτες και τους προμηθευτές, η οποία θα υποστηρίξει τη γενικότερη διαχείρισή τους.

Όλη αυτή η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, δεν είναι πάντα εύκολο να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή το προσωπικό της επιχείρησης, λόγω του χρόνου και της τεχνογνωσίας  που απαιτείται. Επομένως, ένας ικανός σύμβουλος κρίνεται απαραίτητος ώστε να σας προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία και το σύστημα μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται οι ταμειακές ροές της επιχείρησης και στο τέλος του μήνα θα σας παρέχει μία λεπτομερή αναφορά με τα ταμειακά πεπραγμένα της επιχείρησης, με έμφαση όχι μόνο στα ποσοτικά, αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία που διαμόρφωσαν το εκάστοτε αποτέλεσμα.

Έχοντας ως οδηγό αυτή την αναφορά, η επιχείρηση μπορεί να μειώσει τα έξοδά της, εξοικονομώντας χρήσιμους πόρους, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξή της, αλλά και να προχωρήσει στο επόμενο βήμα του ταμειακού προγραμματισμού, δηλαδή εκείνο του προϋπολογισμού ή budgeting, κατά τη διεθνή ορολογία.

Ενημερωθείτε για τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες ή επικοινωνήστε μαζί μας! 

Στέφανος Μπαχαράκης

Τομέας Management Consulting