Απολύσεις εργαζομένων: Υποχρεωτική αιτιολόγηση - Φοβερά Προστασία
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Απολύσεις εργαζομένων: Υποχρεωτική αιτιολόγηση
Απολύσεις εργαζομένων: Υποχρεωτική αιτιολόγηση

Απολύσεις εργαζομένων: Υποχρεωτική αιτιολόγηση

Απολύσεις Εργαζομένων: Υποχρεωτική συμπλήρωση στο Εργάνη του βάσιμου λόγου καταγγελίας σύμβασης εργασίας από 20/6/2019.

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 26100/98 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον βάσιμο λόγο καταγγελίας σύμβασης εργασίας που θα πρέπει στο εξής να αναγράφεται στο έντυπο της καταγγελίας.


«Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α’ 73) και δεδομένου ότι, διαπιστώνεται η ανάγκη της ομαλής μετάβασης και προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διαδικασίες, σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τακτική διακοπή την Τετάρτη 19.6.2019, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση). 

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέο πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ο οποίος θα επιλέγεται από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α’ 5) ως εξής:


1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας,
2. Συμπεριφορά του εργαζομένου και
3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης»

Δείτε περισσότερες ενημερώσεις στα Άρθρα μας.