Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων - Fovera Prostasia
Testimonials
Δείτε τι είπαν οι πελάτες για εμάς

ΑΘΗΝΑ: 210 33 11 330 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 514 669 ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 2816 008 911 ΛΑΡΙΣΑ: 2410 619 144

Blog

  • Αρχική
  • Blog
  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), και πέντε χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται να χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες.

Τα δάνεια θα αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας με την τήρηση των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 1407/2013.

Σημειώνεται πως τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις 31.12.2023 και οι υποβολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.ependyseis.gr και κατόπιν θα αξιολογούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες θα παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής με εγγύηση η οποία θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου είναι:

– Τράπεζα Πειραιώς
– Εθνική Τράπεζα
– Eurobank
– Attica Bank
– ProCredit Bank

Εντός των ημερών, αναμένεται να δημοσιευθεί και η επίσημη προκήρυξη, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίσεις και προϋποθέσεις συμμετοχής.