Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε το συνόλου των Λογιστικών και Φοροτεχνικών εργασιών, που βάση της κείμενης νομοθεσίας υπάρχει  υποχρέωση διεκπεραίωσης. Περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως εξωτερικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και εργασίες οργάνωσης και υποστήριξης.

Μέσω τακτικότατων προγραμματισμένων επισκέψεων στην επιχείρησή σας, με τις σύγχρονες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία αλλά και με το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας μας είμαστε πάντα κοντά σας και  σας προσφέρουμε  άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση για κάθε θέμα που επηρεάζει την επιχείρηση σας  

 Ξενοιάστε από τη γραφειοκρατία, νιώστε ασφαλής και ασχοληθείτε μόνο με την επιχείρηση σας. 

Αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία που διαθέτουμε στην αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων, με σοβαρότητα και απόλυτη εχεμύθεια, επιλύουμε το θέμα σας με τον βέλτιστο για εσάς τρόπο. 

Η έκδοση της μισθοδοσίας και η διαχείριση των  υποχρεώσεων που προκύπτουν από την απασχόληση εργαζομένων απαιτούν αμεσότητα στην διεκπεραίωση, άριστη γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε διαθέτει καθετοποιημένο τμήμα μισθοδοσίας και αναλαμβάνει όλο το φάσμα της διαχείρισης και έκδοσης μισθοδοσίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκετε, τον όγκο του προσωπικού που διαθέτετε ή το πλήθος των μεταβολών που υπάρχουν.

Μπορούμε να ανταποκριθούμε υπεύθυνα και να σας δώσουμε άμεσες και επωφελής λύσεις.

Καταγράφουμε, κωδικοποιούμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης σας. Δημιουργούμε μια βάση δεδομένων μέσα από την οποία είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην  Διοίκηση της εταιρίας αναφορές σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με:

 1. Την πορεία των πωλήσεων συγκριτικά με περιόδους που παρήλθαν.
 2. Προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων βάση των στατιστικών δεδομένων
 3. Αναλύσεις τζίρου, εξόδων και κόστους ανά ημέρα/μήνα/έτος
 4. Οικονομική πορεία επιχείρησης ανά μήνα/έτος
 5. Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών

Δίνουμε την δυνατότητα στην Διοίκηση να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης έχοντας σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής οικονομικής θέσης της επιχείρησης.

Επιπλέον παρέχεται:

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ταμειακών ροών και χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησης σας.

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας, πληρώστε αυτά που πρέπει όταν πρέπει, καθορίστε εσείς τις ταμειακές σας ροές με βάση τις δικές σας ανάγκες!

Οι παρακάτω ερωτήσεις  απασχολούν τον επιχειρηματία του σήμερα περισσότερο από ποτέ. Στόχος η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη.

Έχουμε την τεχνογνωσία για να σας δώσουμε τις απαντήσεις που θα σας πάνε μπροστά!  

Πόσο πραγματικά κοστίζει στην επιχείρηση σας το προσφερόμενο προϊόν ή η υπηρεσία που παρέχετε;

- Πουλάτε στη σωστή τιμή;

- Ποιο είναι το νεκρό σημείο για τη δική σας επιχείρηση;

- Ποιο είναι το ελάχιστο των πωλήσεων που θα πρέπει να έχετε για να είναι βιώσιμη η επιχείρηση σας;

-  Πόσο πρέπει   να μειώσετε το κόστος  παραγωγής προϊόντος/ παροχής υπηρεσίας;

Πόσο πρέπει να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα και από πού;

- Εφαρμόζεται σωστές μεθόδους Cost – Killing;

Ελαχιστοποιούμε  τις απώλειες σας, μεγιστοποιούμε οφέλη σας. 

Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας αναλαμβάνουν την εποπτεία αλλά και την διενέργεια εσωτερικών ελέγχων στην επιχείρηση σας.

Συνεργαζόμαστε με το προσωπικό της επιχείρησης σας καταγράφουμε, αναλύουμε και ελέγχουμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Με την ορθή και έγκαιρη  καθοδήγηση που παρέχουμε, διασφαλίζεται η ορθή και σύννομη λειτουργία του λογιστηρίου σας, η αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας και η προστασία της εταιρία σας από λάθη και παραλείψεις. 

Στις επιχειρήσεις εστίασης, εφαρμόζουμε ένα εξατομικευμένο σύστημα αναδιοργάνωσης το οποίο περιλαμβάνει:  

 • κοστολόγηση (food cost, drink cost)
 • αναδιάρθρωση των  λειτουργικών διαδικασιών
 • έλεγχος αποθήκης
 • έλεγχος αναλώσεων
 • έλεγχος και εκπαίδευση προσωπικού

Η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών δίνουν στον επιχειρηματία τον πραγματικό έλεγχο της επιχείρησης του και άμεσα μετρήσιμα κέρδη.

Ένας διεθνούς φήμης ακαδημαϊκός συγγραφέας του Μάρκετινγ ορίζει το Μάρκετινγκ ως τη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δημιουργούν αξία για τους πελάτες τους και χτίζουν ισχυρές σχέσεις με αυτούς ώστε να λάβουν σε ανταπόδοση από αυτούς κέρδος. 
 
Με βάση αυτόν τον επιστημονικό ορισμό η Φοβερά Προστασία Α.Ε προσφέρει υπηρεσίες Μάρκετινγκ με εξειδικευμένους συμβούλους και συνεργάτες, στοχεύοντας στο αποτέλεσμα (κέρδος) που μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει να επιστρέψει στον επιχειρηματία. 
 
Προσεγγίζουμε το Μάρκετινγ ως το εργαλείο που θα πρέπει να : 
 
1. Συμπεριλάβει στο σχεδιασμό της στρατηγικής κάθε κομμάτι της επιχείρησης και όχι επιλεκτικά κάποια από αυτά.
 
2. Εγγυάται αντικειμενικότητα στον καθορισμό της παρούσας θέσης της επιχείρησης, ώστε να χαραχθεί μια ρεαλιστική και ξεκάθαρη στρατηγική. 
 
3. Να αντιλαμβάνεται τις απειλές και τις ευκαιρίες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, του περιβάλλοντος και της επιχείρησης και να τα εκμεταλλεύεται προς όφελος.  
 
4. Να σέβεται τους κόπους και τα χρήματα που επενδύει ο επιχειρηματίας στην επιχείρηση του υλοποιώντας εφικτές και εφαρμόσιμες στρατηγικές με τα μέσα που διαθέτει και μέσα στο περιβάλλον που η επιχείρηση δραστηριοποιείται. 
 
5. Να προβλέπει τις αλλαγές, να προσαρμόζεται, να επανασχεδιάζει και να υλοποιεί άμεσα, δίνοντας κερδοφόρες λύσεις. 

Σας παρέχουμε την τεχνογνωσία των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης ή της συμμετοχής σας σε ένα ήδη υπάρχον franchising, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τα οφέλη. 

Θέλετε να πουλήσετε την επιχείρηση σας, να συγχωνευτείτε με κάποια άλλη ή μήπως σας έγινε κάποια πρόταση εξαγοράς;

Θέλετε να μάθετε ποια είναι η πραγματική αξία που έχει η εταιρίας σας στην αγορά;

Αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλες τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, η οποία θα σας οδηγήσει σε μια οικονομικά συμφέρουσα απόφαση - συμφωνία για εσάς και το μέλλον της επιχείρησης σας.

Μελετούμε τις επιχειρησιακές  ανάγκες και ιδιαιτερότητες σας, εγκαθιστούμε και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού σας.

Ενδεικτικά :

 • Προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη προσωπικού
 • Εκπαίδευση – ανάπτυξη – κινητοποίηση προσωπικού
 • Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων 

Διεξάγουμε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια βάση των εξατομικευμένων αναγκών σας, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, λειτουργίας, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων  κ.τ.λ. εντός ή εκτός της επιχείρησης σας.