Ανθρώπινο Δυναμικό

Πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί την καρδιά της εταιρίας μας και είναι ο βασικός παράγοντας της εταιρικής μας ανάπτυξης.

 Οι άνθρωποί μας διακρίνονται για την άρτια κατάρτιση τους  στον τομέα της εξειδίκευσής τους, διαθέτουν  πολύχρονη εργασιακή εμπειρία, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εργάζονται με ήθος και σοβαρότητα έχοντας πάντα γνώμονα το συμφέρον του πελάτη.

Οι άνθρωποι στη Φοβερά Προστασία Α.Ε. μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους, αξίες, όραμα και εργαζόμαστε όλοι μαζί για την επίτευξη τους.